Wettelijke bepalingen

Partager
Printervriendelijke versie

Taille du texte

Current Size: 100%

Deze website is het eigendom van het Bureau voor Toerisme van Rodez, 24 Bd Denys Puech 12000 Rodez.

De hoofdredacteur van de website is Bruno DA SILVA.
De foto's van deze website zijn niet vrij van rechten. 

De website is ontwikkeld en ondergebracht bij de firma RACCOURCI in La Rochelle:

RACCOURCI Agence Web
14 Avenue de Copenhague
17000 LA ROCHELLE
Tel.: +33 (0)5 46 28 17 17
www.raccourci.fr

 

1. TECHNISCHE INFORMATIE 

De gebruiker van deze website erkent te beschikken over de nodige middelen om toegang te hebben tot de site en deze te kunnen gebruiken. Hij erkent te zijn nagegaan dat de gebruikte informatica configuratie geen enkel virus bevat en dat deze uitstekend functioneert.
De gebruiker erkent te zijn geïnformeerd dat de website 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar is, met uitzondering van gevallen van overmacht, problemen die verband houden met de structuur van de telecommunicatienetwerken of andere technische problemen.
Het Bureau voor Toerisme van Rodez kan de website voor onderhoud onderbreken en zal zich inspannen om de gebruikers hier vooraf over te informeren.
Het Bureau voor Toerisme van Rodez stelt alles in het werk om gebruikers beschikbare en geteste informatie en/of middelen te bieden, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten, afwezigheid van beschikbaarheid van informatie en/of de aanwezigheid van virussen op zijn website.

 

2. WET INFORMATICA EN VRIJHEDEN 

De gebruiker wordt op de hoogte gebracht dat, overeenkomstig artikel 27 van de wet inzake Informatica, bestanden en vrijheden van 6 januari 1978, de informatie die hij via de formulieren op de website verstrekt, noodzakelijk is om op zijn verzoek te kunnen reageren, en bestemd is voor het Bureau voor Toerisme van Rodez, verantwoordelijk voor de behandeling ervan voor administratieve en commerciële doeleinden alsmede voor andere bedrijven van de groep of voor partnerbedrijven van het Bureau voor Toerisme van Rodez, tenzij hij daartegen bezwaar maakt.
De gebruiker wordt op de hoogte gebracht dat hij recht van toegang en rectificatie heeft met betrekking tot alle hem betreffende persoonlijke gegevens die hij af heeft gegeven aan het Bureau voor Toerisme van Rodez.

 

3. EIGENDOM, AUTEURSRECHT 

De algemene structuur, aslmede de software, de teksten, de foto's en het beeldwerk zijn in handen van Savoir Faire, en alle andere onderdelen op deze website zijn het exclusieve eigendom van het Bureau voor Toerisme van Rodez.
Elke gehele of gedeeltelijke weergave van deze website, ongeacht de hiervoor gebruikte methode, zonder de nadrukkelijke toestemming van het Bureau voor Toerisme van Rodez is verboden en vormt een schending die wordt bestraft ingevolge artikel L.335-2 en verder van de Code de la propriété intellectuelle (Frans wetboek intellectueel eigendom).

Dit geldt ook voor de databases die op de website staan, die beschermd zijn door de bepalingen inzake wettelijke bescherming van intellectueel eigendom en die een bewerking zijn van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 inzake de juridische bescherming van persoonlijke gegevens waarvan het Bureau voor Toerisme de producent is.
Gebruikers of bezoekers van de website kunnen geen hyperlink naar deze website plaatsen zonder de nadrukkelijke en voorafgaande toestemming van het Bureau voor Toerisme van Rodez

 

4. REGELS VAN DE MODERATOR

Door een opmerking toe te voegen, doet u afstand van alle rechten met betrekking daartoe. Iedere opmerking wordt door een moderator en/of het redactiecomité goedgekeurd. Het online brengen ervan wordt niet gegarandeerd. Gedeeltelijke publicatie is ook mogelijk.

De volgende regels hebben als doel om vast te stellen onder welke voorwaarden meningen en opmerkingen goedgekeurd worden voordat ze op de website www.tourisme.myrodez.fr geplaatst worden.

 

ALGEMENE MENINGEN

Algemene meningen mogen niet aanstootgevend, beledigend, bedreigend of lasterlijk zijn.
Worden niet gepubliceerd: afwijkende, agressieve, hatelijke, aanstootgevende opmerkingen of opmerkingen die niet voor een algemeen publiek geschikt zouden zijn.

 

CONCRETE MENINGEN

De ruimte die gewijd is aan meningen van klanten mag in geen enkel geval opgenomen worden in een discussieforum of een debatruimte, van welke aard dan ook (godsdienst, politiek, ethiek, etc.). De achtergelaten opmerking moet één bedrijf betreffen en mag geen vergelijkingen met een ander bedrijf bevatten.

 

MENINGEN BETREFFENDE EEN RECENTE ERVARING

Opmerkingen moeten een ervaring betreffen van het lopende of afgelopen jaar.
Opmerkingen die dateren van vóór het afgelopen jaar worden niet gepubliceerd.

 

AuthenticitEIT

Opmerkingen mogen alléén woorden van de schrijver bevatten en geen aanhalingen uit andere bronnen. Het geheel of gedeeltelijk overnemen van teksten die beschermd zijn door een recht van intellectueel eigendom is strikt verboden. Het achterlaten van een mening mag in geen enkel geval gebruikt worden voor het maken van propaganda of reclame.

 

PERSOONLIJKE MENINGEN

Deze meningen moeten een persoonlijke ervaring betreffen naar aanleiding van een verblijf bij een bedrijf of naar aanleiding van de aankoop van een dienst. Meningen die door de eigenaar of de directie van het bedrijf zelf worden achtergelaten, zichzelf als klant voordoende, worden niet toegestaan. Ook meningen die worden achtergelaten door (oud)medewerkers of door personen die op wat voor manier dan ook contact hebben met een medewerker of het bedrijf zelf worden niet toegestaan. Alléén meningen die door particulieren, klanten of voormalige klanten worden achtergelaten, zijn toegestaan.
De opmerkingen kunnen over aangeboden diensten gaan, over de faciliteiten, de omgeving of de klantenservice van het betreffende bedrijf. Opmerkingen over een bepaalde persoon worden niet gepubliceerd.

 

RELEVANTE EN BEARGUMENTEERDE MENINGEN

Meningen moeten relevant zijn. Het is de bedoeling om geen kritiek te uiten zonder argumentatie. Of de mening nu positief is of negatief, er moeten gedetailleerde redenen gegeven worden. De kritiek moet altijd objectief blijven.

 

AnonIMITEIT

Het gebruik van internet rechtvaardigt niet de mogelijkheid om een bedrijf in alle anonimiteit te bekritiseren. Een geldige naam en een geldig e-mailadres worden verplicht gevraagd. Het e-mailadres zal niet worden gepubliceerd maar zal aan de eigenaar van het bedrijf worden doorgegeven binnen het kader van klantenrelatiebeheer.

 

RECHT VAN ANTWOORD TOERISTISCHE DIENSTVERLENERS

Toeristische dienstverleners worden geïnformeerd zodra er een mening over hun bedrijf binnenkomt. Zij kunnen gebruik maken van het recht van antwoord.

 

Meningen die deze regels naleven worden gepubliceerd binnen een termijn die kan variëren van 24u tot 10 dagen.

 

5. GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR DE DIENST VAN VERSTUREN VAN RECLAMEMAILS

De informatie en persoonlijke gegevens die via de formulieren van deze website verzameld worden zijn onderwerp van informatieverwerking die ons in staat stelt u per e-mail te kunnen informeren over het nieuws, onze verkoopaanbiedingen en/of die van onze partners. De afwezigheid van antwoorden op de facultatieve vragen heeft geen gevolgen, wij kunnen u hiermee alleen maar beter leren kennen.

Wij verzekeren u ervan dat alle middelen worden gebruikt om de grootste vertrouwelijkheid en integriteit te waarborgen van de gegevens die u ons toevertrouwt.

Conform de wet n° 78-17 van 6 januari 1978, heeft u recht van toegang, rectificatie en verwijdering van de u betreffende informatie.

 

6. FOTOCREDITS

 • Cédric Méravilles
 • André Méravilles
 • Christian Bousquet
 • Dominique Viet
 • Pierre Soisson
 • Gilles Tordjeman
 • Mr. Douziech
 • Estivada.Véronique.V
 • M. Maury
 • Bruno Da Silva
 • Vincent Cunillère - Portret Pierre Soulages, 2011
 • Musée Fenaille
 • Musée Denys Puech
 • RCR arquitectes - Musée Soulages, Rodez
 • Aquavallon. Grand Rodez
 • Air Globe
 • Visfederatie van de Aveyron
 • Vakantiedorp Campéole
 • Nationale Stoeterij van Rodez
 • De tuinen van Acropolis
 • Smaken & kleuren
 • Domaine de Combelles. Sem GR
 • Bureau voor Toerisme Grand Rodez. Sem GR
 • Pareloup Holidays Loisirs
 • Gemeentehuis van Rodez
 • Gemeentehuis van Olemps
 • Gemeentehuis van Sébazac-Concourés
 • Gemeentehuis van Druelle. Mr Raynal
 • Gemeenschap van de Agglomeratie Grand Rodez
 • Departementaal Comité van het toerisme in de Aveyron

Comments

Nieuwe reactie inzenden

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.